חדשות ועדכונים

ביהמ”ש אישר היום הסדר טיעון, אליו הגיע משרדנו עם התביעה, לאחר שכבר נשמעו ראיות בתיק (תיק מורכב של גרימת מפגעים סביבתיים משמעותיים הקשורים בהפעלת תחנת מעבר לגזם, בו התרחשו שריפות רבות, וכן הקשורים בהטמנת גזם שרוף ופסולת נוספת במתחם קרוב). ההסדר כלל גם עונשים מוסכמים שלא כללו את דרישת המאשימה למאסר (ת.פ. 16640-02-13 מיום 25/9/2016)

פרטי הפרויקט:

קטגוריה
נגישות