חדשות ועדכונים

משרדנו הביא לזיכוי חברה ושני מנהליה, מכל העבירות שיוחסו להם על פי הוראות חוק שמירת הניקיון, חוק רישוי עסקים וחוק העונשין, בגין אירוע שפיכת פסולת ממשאית של החברה, שביצע נאשם נוסף, עובד של החברה, וכן לזיכוי הנאשם הנוסף, עובד של החברה, מעבירה של גרימת מטרד לציבור שיוחסה לו על פי חוק העונשין (ת.פ. 55983-08-10, 21/4/2015)

פרטי הפרויקט:

קטגוריה
נגישות