חדשות ועדכונים

בית משפט השלום בבאר שבע קיבל את הטענות שהעלה משרדנו, הורה על ביטול אישומים על פי החוק למניעת מפגעי אסבסט והסתפק בהשתת קנס בסך 5,000 ש”ח בגין עבירות של עבודה באסבסט ללא היתרים ובניגוד לדין תוך גרימת מפגעים סביבתיים ולכלוך רשות הרבים בחומר מסוכן (ת.פ. 7559-05-12, החלטה מיום 26.2.2014, גזר דין מיום 12.3.2014).

פרטי הפרויקט:

קטגוריה
נגישות