חדשות ועדכונים

בית המשפט אישר הסדר בנוגע לכתב אישום שהוגש כנגד מחצבה ומנהליה. כתב האישום תוקן באופן מהותי תוך מחיקת עבירות הליבה. מנהל אחד נמחק ומנהל שני נמצא אשם ללא הרשעה. על החברה הוטלו קנס והתחייבות מוסכמים (ת.פ. 20430-03-15 מיום 20/3/2018)

פרטי הפרויקט:

קטגוריה
נגישות