חדשות ועדכונים

משרדנו ייצג חברה קבלנית, לקוח של משרדנו, בהליכי שימוע בפני אגף ים וחופים, בחשד לביצוע עבירות סביבתיות בגין אירוע קריסת קו ביוב בתחום פרויקט וזרימת הביוב דרך תעלה לים (עבירות של זיהום ים וגרימת מפגעים). לאחר הליך השימוע ולאחר השלמת פרטים ומסמכים והשלמת טיעון, התקבלה החלטה שלא יינקטו הליכי אכיפה בגין אותו אירוע (פברואר 2018)

פרטי הפרויקט:

קטגוריה
נגישות