חדשות ועדכונים

משרדנו ייצג חברה קבלנית, לקוח של משרדנו, בהליכי שימוע בפני מנהל מחוז במשרד להגנת הסביבה, בגין חשד לביצוע עבירות סביבתיות בגין אירועי פליטות חריגות מארובות מפעל אספלט. במהלך השימוע נפרסו הדברים בפני מנהל המחוז ואנשי המקצוע ועל פי החלטת השימוע –  לא יינקטו הליכי אכיפה בגין אותם אירועים (מרץ 2017)

פרטי הפרויקט:

קטגוריה
נגישות