חדשות ועדכונים

משרדנו הביא לביטול כתב אישום שהוגש כנגד לקוחות המשרד, חברה קבלנית ומהנדס מנהל מטעמה, שהואשמו על ידי המשרד להגנת הסביבה בגין ביצוע – בנסיבות מחמירות – של עבודות המהוות או עלולות להוות פגיעה בסביבה החופית. מדובר בעבודות אשר התבצעו בעבור מועצה מקומית מגדל לפיתוח חוף מגדל שממערב לכנרת. כתב האישום בוטל טרם הבאת הראיות (ת.פ. 25697-02-12 החלטה מיום 21.3.2013).

פרטי הפרויקט:

קטגוריה
נגישות