מאמרים ועדכונים

מה מסריח – הלול או התנהלות הרשות ? טענת הגנה מהצדק !

זיכוי בטענת הגנה מן הצדק ואכיפה בררנית

בהחלטה אשר ניתנה היום ביטל בית משפט השלום בחדרה כתב אישום שהוגש כנגד הבעלים של עסק לגידול, אחזקה וטיפול בבעלי חיים (לול), בטענה כי קיומו של ההליך המשפטי כנגדו כרוך בפגיעה קשה בחוש הצדק ועומד בסתירה מהותית לעקרונות הצדק וההגינות המשפטית.

מדובר בהחלטה חריגה בנוף המשפט הפלילי, בה התקבלה טענה שהעלתה ההגנה בדבר הגנה מן הצדק ואכיפה בררנית, שכן רוח פסיקת בתי המשפט הינה שיש ליישם את ההגנה במשורה ורק במקרים נדירים וקיצוניים, כאשר מדובר בהתנהגות שערורייתית של רשויות התביעה שיש בה משום רדיפה, דיכוי והתעמרות בנאשם, במקרים בהם המצפון ותחושת הצדק נפגעים באופן שהדעת אינה יכולה לסבול.

בלב ההליך המשפטי עמד לול, אשר הוקם כדין ופועל מזה שנים רבות בפיקוח הרשויות. אמנם לול זה, כמו למעלה מ- 100 לולים נוספים שבתחום שיפוט אותה מועצה אזורית (המאשימה), פועל ללא רישיון עסק. על פי טענת המאשימה, תלונות מצד תושבי שכונה שהוקמה בצמוד ללול, בדבר גרימת מפגעי ריח, הם אשר הובילו להגשת כתב האישום בגין עבירות על הוראות חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968, ותקנות מכוחו שעניינן בין השאר גרימת מפגעי ריח.

אלא שבית המשפט קיבל את טענות ההגנה וקבע כי מהעובדות שהובאו בפניו עולה שבשטח שיפוט המועצה האזורית פועלים למעלה מ- 100 לולים שמעולם לא הוגש כתב אישום בעניין מי מהם למעט כתב האישום שבפנינו; עולה כי המועצה האזורית לא נתנה כל מענה לטענת ההגנה בדבר תלונות שהופנו אליה לגבי לולים אחרים, בגינם לא הגישה כתבי אישום;  עולה עוד כי נמצאו סתירות רבות בעדותה של מנהלת יחידת רישוי עסקים שהיתה העדה המרכזית מטעם התביעה ובכלל כך עולות סתירות לגבי מעורבותו של ראש המועצה באופן אישי, מעורבות אישית ונקמנות אישית להם טענה ההגנה לאור קיומה של יריבות אישית ופוליטית בין ראש המועצה והנאשם.

סופו של דבר, ההליך המשפטי הסתיים בביטול כתב האישום שהינו, לאחר ניהול הוכחות, זיכוי מוחלט מכל האישומים שבכתב האישום. זאת, בטענת הגנה מן הצדק ואכיפה בררנית. משמעות הדברים שלא היה מקום להגשת כתב האישום וניהול ההליך ! לכך משמעויות רבות שיכול ויבוא לכדי ביטוי בין השאר בהליכים משפטיים שבעל העסק ינקוט כנגד המועצה האזורית ו/או מי מטעמה באופן אישי.

(ת.פ. (חדרה) 18-12-13, החלטה / הכרעת דין מיום 26/11/2015).

 

להתייעצות, התקשר עכשיו 03-6120890

או לחץ כאן ליצירת קשר

לחץ כאן לחזרה לדף הבית – עו”ד איכות הסביבה

נגישות