מאמרים ועדכונים

זיכוי מעבירות לכלוך רשות הרבים

מהי הגדרת “רשות הרבים” ?

מהי הגדרת “פסולת בניין” ?

בהכרעת הדין אשר ניתנה היום זיכה בית משפט השלום בקריית גת חברה העוסקת בין היתר בביצוע עבודות עפר ותשתית, את הבעלים והמנהל ואת הנהג השכיר שביצע את פעולת ההובלה והשפיכה של החומר, אשר יוצגו על ידי משרדנו, מכל העבירות שיוחסו להם בכתב האישום שהגיש כנגדם המשרד להגנת הסביבה, עבירות על פי הוראות חוק שמירת הניקיון, התשמ”ד-1984 (להלן: “חוק שמירת הניקיון”) של השלכת פסולת ברשות הרבים, לכלוך רשות הרבים והפרת חובת נושא משרה בתאגיד.

במסגרת הכרעת הדין נדרש בית המשפט לשאלות הנוגעות לזיהוי הערימה שהושלכה, שאלות הנוגעות לסוג החומר והאם נכנס הוא להגדרת “פסולת בניין הקבועה בהוראות חוק שמירת הניקיון, שאלות הנוגעות לשטח עצמו והאם נכנס הוא להגדרת “רשות הרביםהקבועה בהוראות חוק שמירת הניקיון, שאלות הנוגעות למחדלי חקירה למול התנהלות הנאשמים ועוד ועוד.

הגישה שהציגו המשרד להגנת הסביבה וגורמי האכיפה מטעמו הינה גישה המרחיבה את תחולת העבירות על הוראות חוק שמירת הניקיון על דרך של הרחבת תחולת ההגדרות של “פסולת בניין” ו- “רשות הרבים”. כך, למשל, נטען כי גם עודפי עפר הינם בגדר “פסולת בניין”. כך גם, למשל, נטען שכל עוד שהשטח הפרטי בו נשפך החומר אינו מגודר סביב סביב ומפוקח ללא רבב אזי השטח הינו בגדר “רשות הרבים”.

בפסק הדין שניתן היום קיבל בית המשפט את טענות ההגנה ודחה את טענות המאשימה, תוך שקבע כי בנסיבות העניין השטח, למרות שלא היה מגודר סביב סביב, אינו נכנס לגדר ההגדרה של “רשות הרבים” וכך גם החומר שנשפך בשטח לצורך אפסון (אדמה ואבנים) לא נכנס לגדר ההגדרה של “פסולת בניין”.

סופו של יום, בית המשפט זיכה את החברה, את הבעלים והמנהל ואת הנהג השכיר שביצע את פעולת ההובלה והשפיכה של החומר, אשר יוצגו על ידי משרדנו, מכל האישומים שיוחסו להם בכתב האישום.

(ת.פ. (קריית גת) 44291-01-11, הכרעת דין מיום 17/09/2015).

להתייעצות, התקשר עכשיו 03-6120890

או לחץ כאן ליצירת קשר

לחץ כאן לחזרה לדף הבית – עו”ד איכות הסביבה

נגישות