מאמרים ועדכונים

חוק פסולת אלקטרונית יכנס לתוקפו ביום 1 במרץ 2014

ביום 28.1.2014 אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת את הוראות התקנות שנקבעו מכוח החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע”ב-2012 (להלן: “חוק פסולת אלקטרונית”), המטיל על היצרנים והיבואנים של מוצרים אלו את האחריות לטיפול ומחזור הפסולת האלקטרונית.

בעקבות כך יכנס חוק פסולת אלקטרונית לתוקף כבר ביום 1.3.2014 והוא יחול על כל יצרן או יבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני אלא אם הינו עסק בעל היקף מכירות קטן מהשיעור המזערי שנקבע בתקנות אלו (“שיעור מזערי” – ציוד חשמלי ואלקטרוני במשקל שאינו עולה על 1,000 קילוגרמים ובלבד שמספר המוצרים אינו עולה על אחד מאלה (1) 24 מוצרים מקבוצות סיווג 1 ו- 4 (2) 200 מוצרים מקבוצות סיווג 2, 5 ו- 6).

אלא שגם עסקים בעלי היקף מכירות שהינו קטן מהשיעור המזערי שנקבע בתקנות אלו מחויבים על פי הוראות סעיף 3 לחוק שעניינן חובת מחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, הוראות סעיף 4 לחוק שעניינן חובת מחזור פסולת סוללות ומצברים, הוראות סעיף 5 לחוק שעניינן חובת דיווח למנהל, הוראות סעיף 7 לחוק שעניינן הכנה ופרסום הוראות לטיפול סביבתי ולהכנה לשימוש חוזר בציוד חשמלי ואלקטרוני וכמו כן הוראות סעיף 8 לחוק אשר עניינן חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר. כל זאת, לעניין הסוללות, המצברים והמנורות שמכרוכן קובעות התקנות חובת קבלת פסולת ציוד וסוללות כאמור בסעיף 30 לחוק אשר תחול גם על משווק שהיקף המכירות השנתי שלו הוא השיעור המזערי או גבוה ממנו אם הוא מוכר סוללות ומצברים ניידים או מנורות.

חוק פסולת אלקטרונית, אשר פורסם ביום 26.7.2012, שם לו למטרה לקבוע הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד אלקטרוני, בסוללות ומצברים, כדי לעודד שימוש חוזר בציוד אלקטרוני ולהקטין את כמות הפסולת הנוצרת מהם, למנוע את הטמנתם (החל משנת 2020 תיאסר הטמנת פסולת וציוד אלקטרוני שאינם תוצרי לוואי של מחזור או השבה) ולצמצם את ההשפעות הסביבתיות השליליות הנוצרת מהם.

לצד החובות שנקבעו בחוק למשל בדבר הצבת מכלים מיוחדים לסוללות ומצברים ויצירת נקודות החזרה זמינות לציבור, חובת מחזור בהיקפים שנקבעו, הקמת מוקדי מחזור עירוניים ומערך איסוף מבתי תושבים, קביעת סטנדרטים לפינוי וטיפול במתקני המיון והמחזור ועוד ועוד, נקבעו גם הוראות המקנות סמכויות וסנקציות מינהליות נרחבות בהטלת עיצומים כספיים לצד הסמכויות והסנקציות המשפטיות הפליליות. כל אלו, כמובן, יש לשקול בכובד ראש לשם צמצום החשיפה להליכי אכיפה מינהלית ופלילית הקשורים והכרוכים באלו.

להתייעצות, התקשר עכשיו 03-6120890

או לחץ כאן ליצירת קשר

לחץ כאן לחזרה לדף הבית – עורך דין איכות הסביבה

נגישות