מאמרים ועדכונים

ביטול אישומים בגין מפגעים סביבתיים

משרדנו ייצג חברת הסעות גדולה, שכחלק מפעילותה הינה המפעילה של מוסך המשמש לטיפול ברכבי החברה, וכן את המנכ”ל החברה ומנהל המוסך מטעמה.

על פי כתב האישום שהגיש המשרד להגנת הסביבה, במשך שנים רבות נוהל והתנהל המוסך תוך ביצוע עבירות על הוראות החוק הסביבתיות ותוך יצירת מפגעים סביבתיים חמורים.

המפגעים הסביבתיים החמורים שיוחסו לנאשמים כללו ביצוע עבירות על הוראות חוק המים, התשי”ט – 1959, והתקנות אשר הותקנו מכוחן. זאת, בגין זיהום חמור של קרקע בשמנים שעלולים לגרום לזיהום מי תהום, הזרמת שמנים למערכת הביוב העירונית, אי-התקנת מתקן איסוף שמן משומש, אי-סילוק שמן משומש ואי-שמירת מסמכים בדבר הפינויים.

לאחר שמיעת פרשת התביעה וכן שמיעת מרבית מפרשת ההגנה, שוכנע המשרד להגנת הסביבה וקיבל את עמדת ההגנה, לפיה הנאשמים לא ביצעו את העבירות הסביבתיות שיוחסו להם ולא גרמו לכל מפגע סביבתי.

בנסיבות אלו הגיעה המאשימה (המשרד להגנת הסביבה) להסדר עם הנאשמים, במסגרתו תוקן כתב האישום באופן מהותי בכך שנמחקו כל העבירות אשר יוחסו לנאשמים במסגרת כתב האישום המקורי ובמקומם יוחסה לנאשמים עבירה טכנית במהותה לפיה מתקן איסוף השמנים שהיה מותקן במוסך היה לא תקני.

הסדר הטיעון כלל גם הסכמה על מחיקת כל האישומים כנגד מנכ”ל החברה, קביעה כי מנהל המוסך אמנם אחראי בגין העבירה האמורה שהינה טכנית במהותה אך לא יורשע ויבצע של”צ בהיקף מצומצם של 40 שעות בלבד והחברה נקנסה בסכום של 30,000 ₪.

מדובר בכתב אישום חמור, אשר ניהול ההליכים בדרך מושכלת הביאה לתוצאה מיטבית, תוך כדי כך שהאישומים שבכתב האישום המקורי, שייחסו גרימת מפגעים סביבתיים קשים, בוטלו כלא היה.

(ת.פ. 3756-11-09, אישור הסדר מיום 16.9.2013)

להתייעצות, התקשר עכשיו 03-6120890

או לחץ כאן ליצירת קשר

לחץ כאן לחזרה לדף הבית – עו”ד איכות הסביבה

נגישות