ייצוג בהליכי עיצומים כספיים

האכיפה בתחום איכות הסביבה, אשר ננקטת על ידי המשרד להגנת הסביבה, מתחלקת לשניים מישורים משפטיים שונים: האחד, אכיפה פלילית, שתחילתה בחקירה פלילית וסופה יכול להיות בכתב אישום המוגש לבית המשפט, ניהול הליכים בבית המשפט, הכרעת דין וגזר דין. השני, אכיפה מינהלית, שהינה בעלת מספר היבטים – מתן התראות, הוראות, צווים, עריכת שימועים ו … הטלת עיצומים כספיים.
בשנים האחרונות אנו עדים לעליה משמעותית בשימוש שעושה המשרד להגנת הסביבה בכלי ה- “עיצום הכספי”, שהינו חיוב כספי המוטל על מי שמפר הוראה באחד החיקוקים הסביבתיים המאפשרים שימוש בסנקציה זו: חוק הפקדון על מיכלי משקה, חוק לסילוק ולמחזור צמיגים, חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, חוק החומרים המסוכנים, חוק אוויר נקי, חוק למניעת מפגעי אסבסט, חוק להסדרת הטיפול באריזות, חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם) וחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות. סכום העיצום הכספי עשוי לנוע בשיעורים שבין עשרות אלפי שקלים חדשים לבין מאות ואף מיליוני שקלים חדשים במקרים מסוימים, בהתאם לחומרת ההפרה ונסיבותיה.

חשוב לדעת

  1. הטלת עיצום כספי הינה ענישה כספית מינהלית המוטלת בגין הפרת הוראות חוק בתחום איכות הסביבה.
  2. במקרים בהם ניתן להטיל “עיצום כספי” – הבחירה היא של המשרד להגנת הסביבה האם להטיל עיצום כספי או לנקוט בהליכים פליליים.
  3. הליך של עיצום כספי יכול לנבוע מחקירה פלילית שבעקבותיה הוחלט “להעדיף” הטלת עיצום כספי על פני הגשת כתב אישום, אך לא בהכרח.
  4. הליך של עיצום כספי יכול לנבוע גם, למשל, מהתנהלות שוטפת של העסק מול אנשי המקצוע של המשרד להגנת הסביבה, אי קיום חובה, הליך שימוע וכיוצ”ב.

מה עושים ?

  1. המניעה היא התרופה הטובה ביותר. טרם שהסתבכתם, טרם שנכנסתם להליך עיצום כספי, התייעצו עם עורך דין מנוסה הבקיא בתחום, פעלו בהתאם, צמצמו חשיפה וסיכונים משפטיים, כדי שתמנעו כניסה להליך זה. כך, למשל, אם התרחש אירוע בעל השלכות סביבתיות –  קחו בחשבון הן את האפשרות להליך הפלילי והן את האפשרות לעיצום הכספי, קבעו יחד עם עורך הדין מטרות, אסטרטגיה, פעלו בהתאם. כך, למשל, אם זומנתם לשימוע, קחו בחשבון הן את האפשרות להעברת המקרה לחקירה פלילית והן את האפשרות להעברת המקרה לעיצום כספי, התייעצו, היו מיוצגים כבר בשלב זה ופעלו בהתאם. ליווי, ייעוץ וייצוג מהשלב המוקדם ביותר הוא הרווחי והמועיל ביותר עבורכם.
  2. קיבלתם דרישה להמציא אסמכתאות בדבר המחזור השנתי שלכם? קיבלתם הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי? דעו – אתם כבר בהליך עצמו. בשלב הזה הנכם נדרשים להעלות את טענותיכם, בכתב, ולפרט מדוע אין להטיל עליכם עיצום כספי כלל או מדוע יש להפחית את הסכום הכספי בהתאם למגבלות הוראות החוק. הדבר אפשרי. עשו זאת עם עורך דין הבקיא בתחום, שילמד את המקרה לפרטי פרטיו ויחד איתכם יגבש מטרות, אסטרטגיה, שילווה אתכם לאורך כל הדרך.
  3. התקבלה החלטה בה הוטל עליכם עיצום כספי? “הערעור” הוא בהגשת עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי (בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים) או ערעור לבית משפט השלום, לפי העניין ובהתאם לקבוע בהראות החוק הרלוונטי. מעצם טיבם וטבעם של דברים, סיכויי “ערעור” שכזה תלוי בעובדות המקרה, באיכות הטיעונים (בעיקר המשפטיים) שהעלתם בשלב העלאת טענותיכם בכתב בהליך העיצום הכספי עצמו, כמו גם בהיבטים רבים נוספים.
עם ניסיון של למעלה מ- 20 שנה בתחום האכיפה באיכות הסביבה, משרדנו מייצג תאגידים / חברות ויחידים בהליכים הננקטים כנגדם להטלת עיצומים כספיים, החל משלב קבלת ההודעה על כוונה להטיל עיצום כספי (ובכל שלב מוקדם לכך, כך עדיף) ובהמשך, ככל הנדרש, בבית המשפט.

להתייעצות התקשרו עכשיו 03-6120890

או לחצו כאן ליצירת קשר

נגישות