בניית והפעלת תוכניות אכיפה פנימיות, ביקורת ומניעה

תחום דיני איכות הסביבה מתאפיין בשנים האחרונות במגמה של הרחבה בהיקף האחריות של תאגידים, מנהלים ונושאי משרה, כמו גם בהחמרה ברמת האכיפה והענישה כלפי התאגידים, המנהלים ונושאי המשרה. פן אחד של האכיפה והענישה הוא המישור הפלילי, הבא לכדי ביטוי בחקירות פליליות, בהגשת כתבי אישום, בהכרעות דין וגזרי דין, בהם בתי המשפט מטילים קנסות כבדים, קובעים צווים שיפוטיים ואף גוזרים במקרים המתאימים עונשי מאסר. פן שני של האכיפה והענישה הוא המישור המנהלי, הבא לכדי ביטוי בקביעת תנאים והעמדת דרישות מצד אנשי המקצוע, מתן התראות, מתן צווים, עריכת שימועים והטלת עיצומים כספיים כבדים. 
לצד אחריות התאגיד עומדת גם אחריותו של המנהל ונושא המשרה בתאגיד, שחובתם הינה לפקח ולעשות כל שניתן כדי למנוע ביצוע עבירות סביבתיות על ידי התאגיד. כדי לצמצם את החשיפה המשפטית של התאגיד, בתחום איכות הסביבה, וכן את החשיפה המשפטית של המנהל ונושא המשרה בתאגיד, לסנקציות פליליות ו/או מינהליות, קיימת חשיבות רבה להיערכות מוקדמת, נכונה, מונעת, של התאגיד, המנהלים, נושאי המשרה בתאגיד ובעלי התפקידים השונים, שיהיה בה כדי למנוע או לכל הפחות לצמצם את חשיפת התאגיד, המנהלים ונושאי המשרה להליכים הפליליים או המינהליים.
הטמעת תוכנית אכיפה פנימית ומערכות ניהול סיכונים אינה חדשה בעולם. ברבים מהתאגידים באירופה ובארה”ב מונהגות תוכניות אכיפה בתחומי ההגבלים העסקיים, איכות הסביבה, ניירות ערך וכדומה. המקור להטמעת תוכניות האכיפה הפנימיות (Compliance Program) הוא בארה”בשבה העניקו בתי המשפט, במקרים מסוימים, הגנה לנושאי משרה אשר הואשמו בפלילים והוכיחו כי בארגון יושמה תוכנית אכיפה פנימית יעילה בנושא הרלוונטי. 
בישראל אין הכרה פורמלית בהגנות בגין הטמעת תוכניות אכיפה פנימית ומערכות ניהול סיכונים בתחום דיני איכות הסביבה. אולם, ניסיון החיים מלמד כי יצירת מערך אכיפה פנימי דינמי ואפקטיבי נותן בידי התאגיד, המנהל ונושאי המשרה בתאגיד כלים להערכת סיכונים סביבתיים, לניהול הסיכונים הסביבתיים, לצמצום האפשרות להתרחשותה של הפרת חוק סביבתי, להתמודדות נכונה עם אירוע סביבתי, לשיפור שיתוף הפעולה עם הרשויות ועם גורמי האכיפה השונים ועוד. כל אלו, בסופו של יום, יש בהם כדי למנוע או לכל הפחות לצמצם את חשיפת התאגיד, המנהל ונושאי המשרה בתאגיד להליכים הפליליים או המינהליים. 
עם ניסיון של למעלה מ- 20 שנה בתחום האכיפה באיכות הסביבה, משרדנו מעניק ללקוחותיו ייעוץ וליווי משפטי בהתאמה פרטנית של תוכניות המניעה בתחום המשפט הסביבתי וצמצום אחריות התאגיד, המנהל ונושא המשרה בתאגיד. כמו כן, משרדנו מעניק ייעוץ וליווי משפטי בהטמעת, ביישום ופיקח אחר ביוע תוכניות המניעה בקרב הנהלת התאגיד ועובדיו. כן משרדנו מסייע ליחידות ביקורת בביצוע ביקורת פנימית, בנושאי איכות הסביבה, כדי להגביר העמקת השליטה של מנהלי התאגיד בהליכים השונים וצמצום החשיפה לסיכונים המשפטיים הנובעים מהחקיקה בתחום איכות הסביבה. כל זאת, תוך העמדת הניסיון הפרקטי רב השנים ובמטרה להביא למניעת וצמצום אחריות התאגיד, המנהל ונושאי המשרה בתאגיד, בהיבטים של המשפט הסביבתי –  דיני איכות הסביבה.

להתייעצות התקשרו עכשיו 03-6120890

או לחצו כאן ליצירת קשר

נגישות